Kontingent 2019-2020

Gældende kontingentsatser for 2019/2020

Senior: 585,-
U13 og U15: 520,-
U9 og U11: 425,-
U5 og U7 samt Trille Trolde: 250,-
Håndbold Fitness: 35,-
 
Kontingent opkræves 3 gange årligt i februar, august og november. 
Kontingentet betales forud og kontingentsatsen 
er afhængig af medlemmets alder.
Klubbens konto nr. 0307 - 4376 340 584
Kontingentsatserne fastsættes af den årlige generalforsamling. Restancer kan medføre sletning af medlemslisten.
Frigivelse af spiller til ny klub kræver, at der ikke er kontingent-restance. For at opnå medlemskab på ny må restancen samt nyt kontingent betales. Udmeldelse skal ske skriftlig til BHC's kasserer: kasserer@bhchaandbold.dk
 

Nyheder

Vi takker vore sponsorer