Nyheder

Kontingent 2022-2023

Gældende kontingentsatser for 2022/2023

Senior: 350,-
U13 og U15: 520,-
U11: 425,-
U9: 350,-
U7: 250,-

Søskenderabat: 50 % på 2. tilmelding

Kontingent opkræves 3 gange årligt i februar, august og november. 
Kontingentet betales forud og kontingentsatsen 
er afhængig af medlemmets alder.
Klubbens konto nr. 0307 - 4376 340 584
Kontingentsatserne fastsættes af den årlige generalforsamling. Restancer kan medføre sletning af medlemslisten.
Frigivelse af spiller til ny klub kræver, at der ikke er kontingent-restance. For at opnå medlemskab på ny må restancen samt nyt kontingent betales. Udmeldelse skal ske skriftlig til BHC's kasserer: kasserer@bhchaandbold.dk
 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer