Nyheder

Vision og Mål

Vision for Ballerup Håndbold Klub

Gennem en engageret og styret udvikling at skabe Ballerup Håndbold Klub, som en seriøs klub i Ballerup kommune og omegn, der giver spillerne gode, sportslige udfordringer i trygge rammer, via et stort, frivilligt engagement og et solidt økonomisk fundament.

Målsætning for Ballerup Håndbold Klub.

Klubbens formål er at virke for idrættens fremme i Ballerup kommune.
Dette skal ske ved at Ballerup Håndbold Klub er et rart sted at være og de sociale relationer skal prioriteres højt.
Der skal således være plads til alle, således de sportslige såvel som de sociale ambitioner kan opfyldes for det enkelte medlem.
Ballerup Håndbold Klub skal gennemføre dette via et forpligtende fællesskab, socialt samvær og demokratiske beslutningsprocesser ved:
• At virke for en god og sund udvikling af håndboldspillet.
• At påvirke passivt interesserede til at støtte klubben.
• At søge deltagelse og indflydelse i lokalsamfundet til gavn for klubbens virke.
• At byde såvel børn som voksne mulighed for opbygning af sociale netværker.
• At arbejde på at opnå de bedst mulige betingelser for klubben.
For ungdomsarbejdet er det klubbens mål, at der tilknyttes kvalificerede voksne med forståelse for og indsigt i børn og unges behov, at trænere tilbydes træner/leder kurser efter behov og at forældre inddrages som vigtige samarbejdspartnere.

Den sportslige målsætning er

• At have minimum 1 hold på alle niveauer fra mini til senior.
• At alle hold min. har 2 x 1 time haltid pr. uge.
• At have 2 trænere pr. hold.
• At have minimum en fælles klub-tur om året.
• At bolde, spillertøj, kegler og lignende forefindes hele sæsonen til alle hold.

Den sociale målsætning er

• At der skabes tryghed, tilfredshed og klubfølelse for alle medlemmer.
Den økonomiske målsætning er, at bevare og udbygge antallet af medlemmer, og herigennem skabe en god soliditet i klubben.

Ovennævnte målsætninger skal opnås ved

• At arbejde hen imod bedre klubfaciliteter.
• At etablere et samarbejde med nye sponsorer, således at der etableres det nødvendige økonomiske grundlag for at realisere den sportslige målsætning.
• At etablere “En rød tråd” for hvert hold i klubben.
• At etablere trænerkontrakter for alle hold i god tid før sæsonstart.
• At etablere gode og overskuelige opslagstavler i klubben.
• At etablere hjemmeside og sikre løbende opdatering heraf.
• At udvikle en ”velkomstpakke” til alle nye trænere.
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer